מבוא

 • אתר debbyluzia.com מופעל עי דבי לוזיה (“החברה“) ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת הרצאות פיזיות ודיגיטליות (“המוצר“).
 • האמור בתקנון זה בלשון נקבה הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוחה כי קראה את הוראות תקנון זה, הבינה אותן והסכימה להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של הרצאות פיזיות ודיגיטליות באמצעות האינטרנט.
 • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד תום מבצע שנקבע.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה עי חברת האשראי.
 • מחיר המוצר באתר כולל את המעמ.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

 • לא ניתן לבטל הרצאה דיגיטלית לאחר שנרכשה.
 • כרטיס להרצאה פיזית שנרכש באתר ניתן לבטל עד 48 לפני מועד ההרצאה.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

לקבלת החזר יש לשלוח הודעת הביטול תוך 14 ימים מיום ביצוע התשלום או ממועד קבלת פרטי העסקה לכתובת הדואל info@debbyluzia.com – לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שהודעת הביטול תישלח 2 ימי עסקים לפחות ממועד ההרצאה.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות למנהלת המשרד במייל info@debbyluzia.com

אבטחת מידע ופרטיות

 • החברה רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס ההרשמה על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו כל שימוש למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוחה, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה עי הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • בכפתורשלחיש משום הסכמה לחברה או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק או רשימת דיוור בין אם הרכישה היא אישית עבור הרוכש או עבור צד שלישי. בכל רגע נתון אפשר להסיר את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה בלחיצה על כפתורהסרת הרשמהבתחתית כל מייל. באמצעות לחיצה על כפתורשלחאני מאשרת בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

 • כל זכויות היוצרים בתוכן האתר, לרבות ההרצאות, הוידאו, התמונות והטקסטים שייכות לדבי לוזיה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור. כל שימוש מסחרי בהרצאה הדיגיטלית אסור, אלא באישור בכתב ומראש.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

פרטי המשתמשת באתר שייכים למשתמשת בודדת, ואינם ניתנים להעברה (שם משתמשת וסיסמא).

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביביפו, חיפה, ירושלים או בש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.